Hier volgen de antwoorden op uw vragen:

Wat met de Brexit?

Beide nationale agentschappen zitten zelf nog met onbeantwoorde vragen. Ze raden wel aan om voorbereid te zijn op volgende situaties:

  • Na 29 maart is je Europese ziekteverzekeringskaart niet meer geldig. Vraag aan je eigen ziekenfonds wat dit voor jou persoonlijk betekent. Onze standaard schoolverzekering garandeert de geldigheid van al haar diensten voor en na de Brexit.

Hoe zit het met het vervoer?

Dit hangt af van de specifieke bestemming. Afspraken worden gemaakt met de coördinator en de stagementor voor de bewuste bestemming. Wat de onkosten betreft: deze worden volledig vergoed door de KA1-subsidie.

Bloggen en vloggen? In welke taal en wat met de privacy?

Elke leerling blogt of vlogt in het Engels. Controle op ons project gebeurt namelijk door (buitenlandse) EU-diensten. Elke leerling beslist zelf of hij/zij foto's of filmpjes op de (b)(v)logpagina plaatst.